Mūsų misija

   Įstaigos pagrindinis tikslas – būti modernia socialinės pagalbos ir globos srityje bendradarbiaujančia įstaiga, teikti  kokybiškas socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas bei užtikrinti kuo geresnę visapusiška pagalba pacientams ir jų šeimų nariams, pagerinti pacientų ir jų šeimos narių gyvenimo kokybę, tenkinti gyvybinius poreikius (fizinius, psichologinius, socialinius, dvasinius), sudaryti poreikius atitinkančias gyvenimo sąlygas; užtikrinti teisių įgyvendinimą, ypatingą dėmesį skiriant psichologinei bei socialinei adaptacijai, padedant spręsti žmogaus ir jo šeimos fizines, psichosocialines ir dvasines problemas, pagal galimybes padėti įveikti socialinę atskirtį, integruotis į bendruomenę ir visuomenę.